درباره من

بیش از 4 سال است که در آموزش، مشاوره و ساخت اپلیکیشن های موفق موبایل فعالیت می کنم. تا کنون به 8 اپلیکیشن ایرانی برای موفقیت بیشتر کمک کرده ام.

 

📱 منتشر کننده 5 اپلیکیشن موبایل

✌️ مشاور 8 اپلیکیشن ایرانی برای ساخت، رشد کاربران، اصلاح و بهبود مدل درآمد

📚 نویسنده کتاب اپولو: چگونه در 5 مرحله یک اپلیکیشن موفق موبایل بسازیم و از آن کسب درآمد کنیم

🏆 رتبه دوم پنجمین دوره مسابقات ماراتون برنامه نویسی موبایل دانشگاه شریف

👨‍💼 مدیر محصول بخش موبایل تیم رایفا؛ مستقر در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس پستی:

اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، مرکز رشد واحد های فناور، واحد 139

تلگرام: