می توانید فایل خام زیر را برای طراحی صفحات اپلیکیشن خودتان استفاده کنید.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

دوره رایگان آشنایی با اپ آفرینی

پیشنهاد می کنم در دوره آشنایی با اپ آفرینی شرکت کنید. این ذوره آنلاین در چهار درس شما را با مبانی اپ آفرینی آشنا می کند. همچنین جزوه آموزشی و صوت دوره برای شما ارسال می شود.